Změny ve společnosti - Praha

Podnikání je činnost, která se dynamicky vyvíjí. V Praze to prostě žije. Proto je jasné, že i ve Vaší firmě může po čase docházet ke změnám ve společnosti, které vyžadují kvalifikovaný právní nebo notářský zásah.

Pro společnosti jako jsou například s.r.o provádíme v lokalitě Praha a okolí nejčastěji tyto změny:

 • Změna sídla společnosti
 • Likvidace společnosti
 • Změna jednatele
 • A další

Pokud podnikáte v Praze a okolí a potřebujete udělat změny ve společenské smlouvě, kontaktujte nás prosím, abychom vše rychle a za pro Vás za výhodných podmínek vyřešili.

Proč se obrátit se změnami na nás?

Ušetřete si čas a starosti.

Změna je život. Vše co se vyvíjí, se musí i měnit. Vaší společnosti se to týká také. Změny je však třeba uskutečňovat promyšleně, rychle, kvalitně a v souladu s právními předpisy. To je naše odbornost. Řadě firem jsme již pomohli se změnami vynucenými zákonem i změnami vyplývajícími z vnitřních potřeb. Tam, kde je to nutné, zajistíme službu notáře.

Najdeme nejlepší řešení

Nejste si jisti, co musíte při změně udělat? Stačí nám sdělit požadavek, a my pro vás najdeme to nejlepší, časově a finančně co nejméně náročné řešení.

Nechte to na nás

Vše můžeme realizovat bez vaší účasti. Stačí nám ke konkrétním úkonům udělit plnou moc.

Nejčastější změny

Změna jednatele/jednatelů

Při změně osob v rámci zapsaného počtu jednatelů v Obchodním rejstříku potřebujete:

 1. Rozhodnutí valné hromady nebo Rozhodnutí jediného společníka.
 2. Prohlášení jednatele.
 3. Návrh na zápis změn do obchodního či veřejného rejstříku.
 4. Kolek ve výši 2.000,- Kč.

Při změně počtu jednatelů, nebo změně zastupování či jednání za společnost, je nutný Notářský zápis, neboť se mění Zakladatelská listina, případně Společenská smlouva.

Změna společníka/společníků

Tato změna se nejčastěji děje při prodeji podílu. Pokud se podíl nerozděluje, stačí:

 1. Rozhodnutí valné hromady nebo Rozhodnutí jediného společníka.
 2. Smlouva o převodu podílu.
 3. Kolek ve výši 2.000,- Kč.

Při rozdělení podílu na více společníků, nebo sloučení více podílů na jeden, změně hlasovacích práv, vydání kmenového listu, atd., je potřeba změnu provést Notářským zápisem, protože se mění Zakladatelská listina či Společenská smlouva.

Změna společenské smlouvy

Změnit Společenskou smlouvu nebo Zakladatelskou listinu je možné pouze Notářským zápisem. Obvykle se jedná např. o změnu názvu, sídla, rozdělení nebo sloučení podílů, jiný počet jednatelů, doplnění předmětů podnikání, zvýšení anebo snížení základního kapitálu. Tedy jde o jakoukoliv změnu, která by obsah Společenské smlouvy nebo Zakladatelské listiny změnila.

Změna názvu společnosti

Nutno provést Notářským zápisem. Tímto krokem se mění Zakladatelská listina nebo Společenská smlouva.

Změna sídla firmy

V rámci obce, je možné změnit adresu bez Notářského zápisu. Budete potřebovat:

 1. Souhlas s umístěním sídla společnosti s ověřeným podpisem vlastníka nemovitosti.
 2. Návrh na zápis změn
 3. Kolek ve výši 2.000,- Kč.

Změna sídla mimo obec zapsanou v Zakladatelské listině či Společenské smlouvě je možná pouze Notářským zápisem.

Změna/doplnění předmětů podnikání

Při změně nebo doplnění živností volných stačí obvykle navštívit kterýkoliv Živnostenský úřad.

U živností řemeslných, vázaných, koncesovaných, případně licencí, povolení atd. platí, že pokud nově požadovaný předmět podnikání nemáte zapsaný v Zakladatelské listině nebo Společenské smlouvě, je pro tuto změnu nutný Notářský zápis. Následně bude možné předmět podnikání zapsat na výpis z obchodního/veřejného rejstříku.

Likvidace společnosti

K likvidaci může dojít rozhodnutím společníka/ů (notářským zápisem), anebo rozhodnutím soudu (při neplnění povinností). Společníci/soud určí likvidátora, společnost nadále přidává k názvu společnosti dodatek "v likvidaci". U likvidace společnosti jde o zdlouhavý proces, se kterým umíme pomoci. Viz likvidace firmy

Snížení/zvýšení základního kapitálu

Vždy je potřeba Notářský zápis. Vždy je potřeba Notářský zápis, jde o rozhodnutí společníků, které mění Společenskou smlouvu/Zakladatelskou listinu.

Chci nabídku