ÚvodZnalostiSlovník pojmů › prokura

Prokura

Prokura je institut obchodního práva, zakotvený v obchodním zákoníku, jímž podnikatel zmocňuje prokuristu ke všem právním úkonům, k nimž dochází při provozu podniku, i když se k nim jinak vyžaduje zvláštní plná moc. Je tedy zvláštní formou plné moci, jejíž udělení je účinné od zápisu do obchodního rejstříku. Omezení prokury vnitřními pokyny nemá právní následky vůči třetím osobám.

Prokuristou může být jen fyzická osoba, která je plně způsobilá k právním úkonům a prokuru může udělit pouze podnikatel, který je sám do obchodního rejstříku zapsán. Prokura nezaniká smrtí podnikatele, ledaže ten při udělení prokury stanovil, že má trvat pouze za jeho života. Po smrti podnikatele však může prokurista činit jen úkony v rámci obvyklého hospodaření a další úkony nad tento rámec jen se souhlasem dědiců a se svolením soudu.

Prokurista se podepisuje tím způsobem, že k firmě podnikatele, za kterého jedná, připojí dodatek označující prokuru a svůj podpis. Dodatek může mít různou formu, nejčastěji však půjde o slovní vyjádření in procura, per procura nebo o zkratky „Ppa“ či „p.p.“ Z judikatury plyne, že součástí podpisu prokuristy musí být vždy doložka prokuristy. Bez této doložky nejde o podpis prokuristy, protože nestačí jen skutečnost, že jde o osobu zapsanou jako prokurista v obchodním rejstříku.

zpět na přehled

Služby


Zavoláme vám

Zadejte své telefonní číslo, v pracovní dny v čase 8-18 hod vám do 60 minut zavoláme. Telefonicky vyřešíme vaše dotazy i objednávky.
*Zadáte-li číslo mimo stanovenou dobu, kontaktujeme vás následující pracovní den.
Aktuálně z blogu

Z našeho blogu

Copyright 2012 Všechna práva vyhrazena.
EasySupport - Zůstaňte v klidu a nechte to na nás!