ÚvodZnalostiSlovník pojmů › obchodni-zakonik

Obchodní zákoník

Obchodní zákoník (ve zkratce ObchZ) je zákoník vyhlášený ve Sbírce zákonů pod č. 513/1991 Sb. a upravuje oblast obchodního práva coby součásti práva soukromého. Obecným právním předpisem soukromého práva je občanský zákoník a obchodní zákoník představuje nejvýznamnější zvláštní předpis k občanskému zákoníku.

Obchodní zákoník upravuje:

  • postavení podnikatelů (např. otázky obchodní společnosti, firmy, jednání podnikatele)
  • obchodní závazkové vztahy (obchodní smlouvy, odpovědnost za škodu atd.)
  • některé jiné vztahy s podnikáním související (např. obchodní rejstřík)
  • postavení jiných osob než podnikatelů, pokud tak stanoví zákon (např. soukromoprávní nároky spotřebitelů při poškození nekalou soutěží)

Vztah k občanskému zákoníku je různý. Některé vztahy obchodní zákoník neupravuje (pak se použije občanský zákoník výhradně, pokud tyto vztahy neupravuje zvláštní zákon), jiné upravuje jen částečně (pak se občanský zákoník použije částečně v neupravených částech – tyto části jsou zpravidla označeny jako „některá ustanovení o započtení pohledávek“ apod.) a jiné komplexně (pak se občanský zákoník nepoužije vůbec – tzv. komplexní úpravy).

zpět na přehled

Služby


Zavoláme vám

Zadejte své telefonní číslo, v pracovní dny v čase 8-18 hod vám do 60 minut zavoláme. Telefonicky vyřešíme vaše dotazy i objednávky.
*Zadáte-li číslo mimo stanovenou dobu, kontaktujeme vás následující pracovní den.
Aktuálně z blogu

Z našeho blogu

Copyright 2012 Všechna práva vyhrazena.
EasySupport - Zůstaňte v klidu a nechte to na nás!