ÚvodZnalostiSlovník pojmů › cenne-papiry

Cenné papíry

Cenné papíry je listina, či listinu nahrazující záznam (= evidence), které obsahují soukromé právo a toto právo je se svým nosičem pevně spjato. Společnost nebo jiný subjekt vydávající cenný papír se nazývá emitent. Cenný papír je listina, která je bezprostředním nositelem práva. Představuje dokument, s nímž je svázána určitá hodnota, majetek a majetkový prospěch.

Forma cenných papírů v ČR

Určení formy nám udává, kdo je vlastníkem a jakým způsobem může tento cenný papír převést.

Známe tyto formy:

  • Na doručitele , nebo také na majitele – jsou převoditelné pouhým předáním
  • Na jméno – jsou převoditelné písemnou smlouvou + předáním.
  • Na řád – jsou převoditelné písemnou smlouvou + předáním +rubopisem . tzn. Na rubu cenného papíru jsou záznamy o převodech.
zpět na přehled

Služby


Zavoláme vám

Zadejte své telefonní číslo, v pracovní dny v čase 8-18 hod vám do 60 minut zavoláme. Telefonicky vyřešíme vaše dotazy i objednávky.
*Zadáte-li číslo mimo stanovenou dobu, kontaktujeme vás následující pracovní den.
Aktuálně z blogu

Z našeho blogu

Copyright 2012 Všechna práva vyhrazena.
EasySupport - Zůstaňte v klidu a nechte to na nás!