Úvod › O nás

O nás

Společnost EASY SUPPORT, s.r.o. jsme založili v roce 2001. Od původní činnosti, poskytování factoringu z vlastních zdrojů soukromým subjektům, jsme přešli k investování vlastního kapitálu do nově založených společností založených za účelem jejich dalšího prodeje - tazvaných ready made společností a zakládáním společností klientům na míru. Této činnosti se věnujeme dodnes.

Prodáváme ready made společnosti, zakládáme s.r.o. a a.s. a poskytujeme potřebný servis

V nabídce máme stále dostatek ready made společností připravených pro převod na nového nabyvatele do 24 hodin kdekoliv v České republice.

Prodáváme především akciové společnosti a společnosti s ručením omezeným. Poskytujeme doplňující servis spojený s vývojem každé společnosti, jako je například rozšíření formy podnikání, jmenovaní nových jednatelů, převod či rozdělení obchodního podílu, navýšení základního kapitálu, transformace s.r.o. v akciovou společnost, případně fůze společnosti.

Pomáháme klientům založit s.r.o. a a.s. dle jejich požadavku. Rychle a profesionálně.

Společnostem také poskytujeme sídla, tzv. office house. K dispozici jsou vám naše adresy v Praze, Brně a Ostravě.

Máme pobočky v Praze, Ostravě a Brně - jejich adresy najdete v kontaktech.

Náš tým

fotografie člena Jaromíra Doleželová

Jaromíra Doleželová

vedení společnosti

Ve společnosti jsem od samého počátku a podílela jsem se na jejím vzniku a zařazení na český trh. Jeden díl mé práce spočívá v jednání za společnost ve vztahu ke třetím osobám, státním institucím a úřadům. Druhým dílem práce je udržovat veškeré aktivity ve společnosti v účetním a evidenčním systému Pohoda. Třetí a nejdůležitější díl práce je starat se o pracovní kolektiv a udržet hladký a ničím nerušený chod společnosti.

  • tel.: +420 605 256 329
fotografie člena Gabriela Bordovská

Gabriela Bordovská

ready made společnosti, prodej společností

Do společnosti jsem vstoupila hned po jejím vzniku v roce 2001 a podílela jsem se na jejím zdárném rozvoji. V současné době jsem na pozici obchodníka s ready made společnostmi. Mám na starost komunikaci s klienty a zajišťuji veškerý nezbytný servis spojený s prodejem akciových společností a s.r.o., nebo se zakládáním společností "na klíč". Své pracovní místo mám v Ostravě, takže pečuji o zákazníky převážně z Moravy.

  • tel.: +420 737 666 789 
fotografie člena Monika Agler

Monika Agler

ready made společnosti, office house v Praze, sledování legislativy

Ve společnosti jsem již 13 let. Žiji v Praze a pečuji o zákazníky převážně z Čech. Ve společnosti jsem na pozici obchodníka s ready made společnostmi. Mám na starost komunikaci s klienty a zajišťuji veškerý nezbytný servis spojený s prodejem akciových společností a s.r.o., nebo se zakládáním společností "na klíč ". Zároveň mám za úkol sledovat legislativní vývoj v České republice a začleňovat nové zákony do praxe.

  • tel.: +420 731 761 497
fotografie člena Iveta Vavrošová

Iveta Vavrošová

office house v Ostravě

Do spolačnosti jsem nastoupila před 4 lety. Má hlavní pracovní činnost se soustřeďuje na správu poskytnutých sídel klientům (office house). Péčuji o klienty, kteří vyžadují pravidelné zasílání pošty a eviduji vše nutné v našem administrativním systému. Dále mám na starosti přípravu podkladů pro zakládání firem, tzv. ready made společností, které jsou určeny k následnému prodeji. Pracuji s účetním systémem Pohoda, ve kterém eviduji veškeré události stran poskytování sídel a zakládání firem.

  • tel.: +420 774 242 720

Služby


Zavoláme vám

Zadejte své telefonní číslo, v pracovní dny v čase 8-18 hod vám do 60 minut zavoláme. Telefonicky vyřešíme vaše dotazy i objednávky.
*Zadáte-li číslo mimo stanovenou dobu, kontaktujeme vás následující pracovní den.
Server Error

Server Error

We're sorry! The server encountered an internal error and was unable to complete your request. Please try again later.

error 500