Úvod › Garance

Garance Easy Support, s.r.o.

Za kvalitou svých služeb si stojíme. Abychom vás ujistili, že kupujete "čistou" společnost bez závazků, dostanete od nás: 

Certifikát právní jistoty

Společnost EASY SUPPORT s.r.o. dlouhodobě spolupracuje s advokátní kanceláří Zonek, Kaleta a part. v.o.s., která garantuje postup při zakládání nových společností, taktéž při jejich následném prodeji, včetně veškeré dokumentace a její soulad se zákony České republiky. Důkazem takovéhoto stavu je certifikát právní jistoty vydaný advokátní kanceláří Zonek, Kaleta a part. v.o.s, který dokládáme ke každé prodané společnosti.

Čestné prohlášení o bezdlužnosti ready made společnosti

Zakoupení ready made společnosti je zcela bezpečné vzhledem k tomu, že společnost nevykazuje žádnou ekonomickou aktivitu, nezačala podnikat. Dokladem takovéhoto stavu je čestné prohlášení statutárního orgánu, který prohlašuje, že společnost nevyvíjela žádnou podnikatelskou činnost a nevznikly jí tímto žádné závazky, mimo závazků na úhradu vstupních nákladů, které byly řádně a včas vypořádány. Dále prohlašuje, že společnost nebyla zavázaná z titulu směnky nebo jakéhokoliv jiného cenného papíru.

Zpracované účetnictví

Důkazem nulového stavu závazků ready made společnosti je zpracované účetnictví, které je předáno klientovi v momentě zápisu změn souvisejících s převodem společnosti do Obchodního rejstříku.

Spolehliví partneři pro právní a daňový servis

Právní a daňový servis poskytujeme ve spolupráci s prověřenými externími spolupracovníky tj. auditory, účetními a daňovými poradci, převážně však využíváme zkušeností a znalostí získaných při našich podnikatelských aktivitách.

Dlouhodobě spolupracujeme s právní kanceláří, která je zaměřena na obchodní a občanské právo. Zajišťujeme veškerou smluvní agendu, navrhujeme, posuzujeme a vytváříme smlouvy s ohledem na požadavky našich klientů.

 

 

Služby


Zavoláme vám

Zadejte své telefonní číslo, v pracovní dny v čase 8-18 hod vám do 60 minut zavoláme. Telefonicky vyřešíme vaše dotazy i objednávky.
*Zadáte-li číslo mimo stanovenou dobu, kontaktujeme vás následující pracovní den.
Server Error

Server Error

We're sorry! The server encountered an internal error and was unable to complete your request. Please try again later.

error 500