Změny stanov u akciových společností dle platné legislativy do 30.6.2014

S platností k 1.1.2014 vyšel nový zákon o obchodních korporacích, který nahradil původní obchodní zákoník. Dle tohoto je potřeba, aby všechny akciové společnosti s datem založení do 31.12.2013, které mají některá ujednání Stanov v rozporu s novým zákonem (zákon hovoří o donucujících ustanoveních), svolaly valnou hromadu a rozporná ujednání Stanov dali do souladu s platnými zákony, a to nejpozději do 6 měsíců ode dne nabytí účinnosti zákona o obchodních korporacích, tady do 30.6.2014.

Rozporná ujednání Stanov pozbyla platnosti ke dni nabytí účinnosti zákona, tedy k 1.1.2014. Nyní je potřeba dát Stanovy do souladu s novým zákonem. Z praxe se to teď v největší míře týká akciových společností s původními akciemi na majitele, které do 31.12.2013 nebyly imobilizovány nebo zaknihovány. Tyto listinné akcie na majitele v listinné podobě se k  1.1.2014 automaticky dle zák. 134/2013 Sb. změnily na akcie na jméno.

Povinnosti akcionářů

 

Všichni akcionáři, kteří původní akcie na majitele (které nebyly imobilizovány nebo zaknihovány) vlastní, musí tento cenný papír vyměnit za akcii na jméno nebo vyznačit tuto změnu přímo písemně na akcii původní. Bez tohoto kroku výměny nebo vyznačení změny není možné upravit rozporná ujednání ve Stanovách a to formou notářského zápisu.

Co musí udělat notář?

Notář k rozhodnutí valné hromady o změně Stanov musí mít předloženy platné cenné papíry. Což akcie s vyznačením na majitele v listinné podobě od 1.1.2014 nejsou. Je tedy nutné, aby představenstvo společnosti vyzvalo akcionáře k předložení akcií a to z důvodu jejich změny, kdy vyznačí změnu na původních akciích, případně původní akcie na majitele vymění za akcie na jméno.

Svolání valné hromady

 

Po té musí představenstvo společnosti svolat valnou hromadu na které dojde ke změně Stanov a to formou notářského zápisu a následně nechat tyto změny zapsat soudem do obchodního (veřejného) rejstříku. Pak je potřeba doručit předmětné listiny do Sbírky listin. Neučiní-li tak společnost a nepřizpůsobí listiny, jak je zákonem dáno, rejstříkový soud ji vyzve s dodatečnou lhůtou ke splnění této povinnosti a po jejím marném uplynutí může soud zahájit řízení ve věci zrušení společnosti a nařídit její likvidaci.

Pokud ještě Stanovy nemáte dány do souladu s platnou legislativou, rádi vám pomůžeme, víme jak na to. Je nejvyšší čas!

 

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>