Jak probíhá koupě ready made společnosti s.r.o. u EASY SUPPORT, s.r.o.?

V případě, že nechcete podstupovat administrativně a časově náročným procesem založení, a nebo potřebujete společnost okamžitě, je pro vás vhodná koupě ready made společnosti s.r.o. Ready made společnost je tzv. předzaložená společnost, která je zapsaná v obchodním rejstříku, má název, sídlo, jednatele, identifikační číslo a také plně splacený základní kapitál.

Takovéto obchodní společnosti splňují všechny zákonem stanovené podmínky (od určení předmětu podnikání a registraci k dani z příjmu právnických osob, po splacení základního kapitálu), nemají žádné závazky a nevyvíjely žádnou obchodní činnost, jsou založeny pouze za účelem prodeje konečnému zákazníkovi. Ten za společnost může jednat prakticky ihned, protože dnem najmenování do funkce jednatele je statutárním orgánem společnosti a vystupuje tak vůči třetím osobám. Taktéž dochází k podpisu smlouvy o převodu 100% obchodního podílu a tím se stává společníkem (majitelem) firmy, kdy současně dochází k odvolání původního jednatele.

Chcete-li si ready made s.r.o. pořídit, je potřeba mít zváženy tyto náležitosti:

  1. Název společnosti – naše ready made s.r.o. má název, který je zapsán v OR. V případě, že jej chcete změnit, je nutné vybrat takový název, který odpovídá ustanovení §132 Obč. zák. Tzn., že název společnosti nesmí být lehce zaměnitelný s jiným názvem zapsaným v OR, musí být dostatečně rozlišitelný, nesmí ani znít foneticky stejně či podobně. Ověřování vámi navrženého názvu provedeme, ovšem je nutné počítat s tím, že název je platný až dnem zápisu do OR. V případě, že někdo podá návrh na soud s podobným (stejným) názvem dřív, váš název může být zamítnut.
  2. Sídlo společnosti – ready made s.r.o. má sídlo, které je zapsané v OR. Toto sídlo si za úplatu může klient ponechat, kdy se klientovi doručená korespondence přeposílá na jím uvedenou adresu, a nebo si zajistí sídlo sám. Pro změnu sídla je nutný souhlas vlastníka/ů nemovitosti s ověřeným podpisem (v případě více vlastníků je nutný ověřený podpis všech) ne starší 3 měsíců.
  3. Předměty podnikání – ready made společnosti mají vyřízen předmět podnikání Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona, který obsahuje 80 oborů živností volných. Na základě požadavku klienta je možné rozšířit podnikání v živnostech řemeslných, vázaných nebo koncesovaných dle Zákona č. 455/1991 Sb., zákon o živnostenském podnikání, a nebo na základě vydané licence či povolení podle jiného zákona ČR (např. Provozování nestátního zdravotnického zařízení, Výroba elektřiny….).
  4. Jednatel – ready made společnosti mají zapsaného jednoho jednatele. Při převodu společnosti dochází k odvolání tohoto jednatele a najmenování nového, případně více jednatelů. Jednatelem společnosti může být osoba starší 18-ti let, svéprávná. V případě jednatele – zahraniční osoby, je potřeba jeho výpis z RT ze země, jíž je občanem, úředně přeloženým do JĆ (netýká se občanů Slovenské republiky). Je-li cizinec občanem státu mimo EU, potřebuje k tomu ještě výpis z RT z České republiky. V případě více jednatelů je také potřeba zvážit, jak budou tito vystupovat vůči třetím osobám, tzn., jak budou za společnost jednat. Mohou každý samostatně, nebo jednání omezit, např. Jménem společnosti jednají vždy dva jednatelé společně a nerozdílně.
  5. Společník – naše ready made společnosti mají jediného společníka se 100% obchodním podílem, zapsaného v OR. Při převodu společnosti dochází k převodu obchodního podílu na nového společníka, resp. nové společníky. Je-li společníků více, je potřeba zvážit, v jaké výši bude obchodní podíl ten který společník vlastnit.

 

Průběh převodu ready made společnosti:

  1. Klient mailem zašle podklady – viz. výše uvedené, my provedeme kontrolu a připravíme všechny listiny nutné k převodu ready made společnosti a zápisu změn do OR. V případě, že si klient zajistil sídlo sám, zašleme mu tiskopis souhlasu vlastníka s umístěním sídla společnosti pro zajištění ověřeného podpisu.
  2. Poté klienta kontaktujeme ohledně možného termínu schůzky u notáře, kde se všechny listiny napodepisují, vyhotoví se notářský zápis o provedených změnách (v případě změny názvu společnosti, sídla mimo zapsanou obec, rozšíření předmětů podnikání, atd.), resp. jediný společník rozhodne o změnách bez notářského zápisu – to v případě, že se mění pouze jednatel a společník, název a sídlo v rámci zapsané obce zůstává a nerozšiřují se předměty podnikání mimo ty, které jsou uvedeny v Zakladatelských listinách ready made společností.
  3. Pokud není potřeba ohlásit rozšířené předměty podnikání a je k dispozici i podepsaný souhlas vlastníka nemovitosti, podá se Návrh na zápis změn ihned na soud. V případě rozšíření předmětů podnikání se Návrh podá po obdržení předmětných listin.
  4. Soud je povinen do 5-ti pracovních dnů od podání návrhu rozhodnout o zápisu změn do OR, a to přímým zápisem, nebo vydáním Usnesení. Klient má tedy nejpozději do 10-ti pracovních dnů k dispozici výpis z OR se zapsanými změnami.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>