Jak probíhá koupě rady made společnosti a.s. u EASY SUPPORT, s.r.o.?

V případě, že nechcete podstupovat administrativně a časově náročným procesem založení, a nebo potřebujete společnost okamžitě, je pro vás vhodná koupě ready made a.s. Ready made společnost je tzv. předzaložená společnost, která je zapsaná v obchodním rejstříku, má název, sídlo, jednatele, identifikační číslo a také plně splacený základní kapitál. Takovéto obchodní společnosti splňují všechny zákonem stanovené podmínky (od určení předmětu podnikání a registraci k dani z příjmu právnických osob, po splacení základního kapitálu), nemají žádné závazky a nevyvíjely žádnou obchodní činnost, je založena pouze za účelem prodeje konečnému zákazníkovi. Ten za společnost může jednat prakticky ihned, protože dnem najmenování do funkce v představenstvu je statutárním orgánem společnosti a vystupuje tak vůči třetím osobám. Taktéž dochází k podpisu smlouvy o převodu 100% akcií a tím se stává akcionářem (majitelem) firmy, kdy současně dochází k odvolání původního představenstva a dozorčí rady.

Chcete-li si ready made společnost a.s. pořídit, je potřeba mít zváženy tyto náležitosti:

 1. Název společnosti – ready made a.s. má název, který je zapsán v OR. V případě, že jej chcete změnit, je nutné vybrat takový název, který odpovídá ustanovení §132 Obč. zák. Tzn., že název společnosti nesmí být lehce zaměnitelný s jiným názvem zapsaným v OR, musí být dostatečně rozlišitelný, nesmí ani znít foneticky stejně či podobně. Ověřování vámi navrženého názvu provedeme, ovšem je nutné počítat s tím, že název je platný až dnem zápisu do OR. V případě, že někdo podá návrh na soud s podobným (stejným) názvem dřív, váš název může být zamítnut.
 2. Sídlo společnosti – ready made společnost a.s. má sídlo, které je zapsané v OR. Toto sídlo si za úplatu může klient ponechat, kdy se klientovi doručená korespondence přeposílá na jím uvedenou adresu, a nebo si zajistí sídlo sám. Pro změnu sídla je nutný souhlas vlastníka/ů nemovitosti s ověřeným podpisem (v případě více vlastníků je nutný ověřený podpis všech) ne starší 3 měsíců.
 3. Předměty podnikání – ready made společnosti mají vyřízen předmět podnikání Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona, který obsahuje 80 oborů živností volných. Na základě požadavku klienta je možné rozšířit podnikání v živnostech řemeslných, vázaných nebo koncesovaných dle  Zákona č. 455/1991 Sb., zákon o živnostenském podnikání, a nebo na základě vydané licence či povolení podle jiného zákona ČR (např. Provozování nestátního zdravotnického zařízení, Výroba elektřiny….).
 4. Představenstvo – naše ready made a.s. mají zapsané dva členy představenstva. Při převodu společnosti dochází k odvolání členů představenstva a najmenování nových členů. Členem představenstva může být osoba starší 18-ti let, svéprávná. V případě člena představenstva -  zahraniční osoby, je potřeba jeho výpis z RT ze země, jíž je občanem, úředně přeloženým do JĆ (netýká se občanů Slovenské republiky). Je-li cizinec občanem státu mimo EU, potřebuje k tomu ještě výpis z RT z České republiky. V případě více členů představenstva je také potřeba zvážit, jak budou tito vystupovat vůči třetím osobám, tzn., jak budou za společnost jednat. Mohou každý samostatně, nebo jednání omezit, např. Jménem společnosti jednají vždy dva/všichni/předseda spolu s jedním členem  společně a nerozdílně.
 5. Akcionář – naše ready made společnosti mají jediného akcionáře se 100% akcií, zapsaného v OR. Při převodu společnosti dochází k převodu akcií na nového akcionáře, resp. nové akcionáře. Je-li akcionářů více, je potřeba zvážit, v jaké výši/počtu bude akcie ten který akcionář vlastnit.
 6. Akcie – naše ready made společnost a.s. má vydaných 10 kusů akcií na jméno, v nominální hodnotě jedné akcie 200.000,- Kč, v listinné podobě. Akcie lze na žádost klienta neštěpit, tzn., že si klient určí, kolik kusů a v jaké nominální hodnotě akcie chce (např. 100 kusů v nominální hodnotě 20.000,- Kč).
 7. Nová legislativa umožňuje zvolit si místo dualistického systému vnitřní struktury (představenstvo a dozorčí rada) systém monistický (statutární ředitel a správní rada).

 

Průběh převodu ready made společnosti a.s.:

 1. Klient mailem zašle podklady – viz. výše uvedené, my provedeme kontrolu a připravíme všechny listiny nutné k převodu ready made a.s. a zápisu změn do OR. V případě, že si klient zajistil sídlo sám, zašleme mu tiskopis souhlasu vlastníka s umístěním sídla společnosti pro zajištění ověřeného podpisu.
 2. Poté klienta kontaktujeme ohledně možného termínu schůzky u notáře, kde se všechny listiny napodepisují, vyhotoví se notářský zápis o provedených změnách.
 3. Pokud není potřeba ohlásit rozšířené předměty podnikání, je k dispozici i podepsaný souhlas vlastníka nemovitosti a všechny listiny účastníků na společnosti (čestná prohlášení členů představenstva/statutárního ředitele a dozorčí/správní rady, atd.), podá se Návrh na zápis změn ihned na soud. V případě rozšíření předmětů podnikání a zajištění podpisů účastníků na společnosti, případně jiných listin, které klient nebude mít s sebou, se Návrh podá po obdržení předmětných listin.
 4. Soud je povinen do 5-ti pracovních dnů rozhodnout o zápisu změn do OR, a to přímým zápisem, nebo vydáním Usnesení. Klient má tedy nejpozději do 10-ti pracovních dnů k dispozici výpis z OR se zapsanými změnami.

 

2 komentáře u „Jak probíhá koupě rady made společnosti a.s. u EASY SUPPORT, s.r.o.?

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>