Jak 100EURová společnost není za 100 EUR

Dne 7. 6. 2016 nabyl účinnosti zákon č. 161/2016 Sb. kterým se mění zákon č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních, ve znění zákona č. 87/2015 Sb., a zákon č. 91/2012 Sb., o mezinárodním právu soukromém, ve znění zákona č. 375/2015 Sb.
Na tento zákon se vcelku dlouho čekalo, protože měl snížit náklady na založení nově vznikající společnosti. To se stalo, ale jde pouze o úsporu u tzv. jednoduchých s.r.o. (kdy zakladatelské právní jednání o založení společnosti s ručením omezeným bude obsahovat jen povinné náležitosti předepsané občanským zákoníkem a zákonem o obchodních korporacích, a podle kterého vkladová povinnost má být splněna splacením v penězích), v médiích označovanou také jako „100 eurové s.r.o.“
Na rovinu, nevíme, kde se vzal pojem „100 eurová“ společnost, ale pořídit si společnost do 100 EUR prostě není možné. Počítejme:
- 2.000,- Kč + DPH notářský zápis o založení – říkejme tomu „jednoduché“ s.r.o. = 2.420,- Kč
- 1.000,- Kč bez DPH za sepis osvědčujícího zápisu = 1.210,- Kč
- 300,- Kč bez DPH za zápis do obchodního rejstříku = 363,- Kč
Celkem notářské poplatky = 3.993,- Kč vč. DPH. V tomto nejsou započítány další stejnopisy notářského zápisu (121,- Kč vč. DPH za jednu stranu), ověřování podpisů (36,- Kč vč. DPH za 1 podpis), výpis z rejstříku trestů a výpis z Katastru nemovitostí (po 121,- Kč vč. DPH). To už jsme na cca 4.500,- Kč.

Dále je potřeba počítat se správním poplatkem za ohlášení předmětů podnikání na Živnostenském úřadu = 1.000,- Kč (ne každý bude podnikat na činnost Pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor, která se na Živnostenském úřadu neohlašuje).

Takže celkem bychom se s náklady měli vejít do 6.000,- Kč oproti 11.000,- u „klasického“ s.r.o.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>