Archiv autora: Redakce

Novela zákona o obchodních korporacích

Za pár dnů by měla vyjít velká novelizace ZOK. Přijetím novely ZOK vejdou v blízké budoucnosti v účinnost důležité zákonné změny, které ovlivní zejména proces zakládání s.r.o. a jiných kapitálových společností. Se změnami vás budeme podrobněji informovat na našem webu www.easysupport.cz a v tomto blogu.

Jednou z pozitivních změn je, že při založení s.r.o. se základním kapitálem do 20.000,- Kč se tento kapitál nebude muset splácet v bance, ale přímo notáři. Což pro naše klienty přináší velkou úlevu – nemusí do banky a předávat zpět potvrzení o splacení základního kapitálu. Stačí si s námi domluvit termín založení s.r.o. , zaslat podklady pro přípravu listin a Notářského zápisu, a vše se vyřídí během 20 minut. My ještě ten den zajistíme Výpis z Živnostenského rejstříku a zápis nově založené společnosti  do obchodního rejstříku – cca do 24 hodin můžete začít podnikat.

Cizinci a založení společnosti v ČR

Dotaz : Chci podnikat v ČR, nejsem občanem ČR, nemohu být osobně přítomen u notáře, případně se nebudu nacházet na území ČR, mám nějakou šanci, jak založit společnost?

Vzhledem k nové právní úpravě, kdy je zapotřebí ke mnoha úkonům plná moc ve formě notářského zápisu, nastal pro cizince (jak fyzické tak právnické osoby) problém například při založení společnosti v ČR nebo ke hlasování na valné hromadě – pokud je Pokračování textu

Jak správně zvolit název pro založení s.r.o. nebo založení a.s.?

V poslední době nás oslovují klienti, kteří si zkoušeli založit s.r.o. vlastními silami s tím, že jim soud zamítl zapsat název společnosti. V případě, že soud takto rozhodl, přijdete o veškeré pořizovací náklady, které jste se založením s.r.o./a.s. měli. Tedy u s.r.o. min. o 12.000,- Kč, protože vše, včetně poplatku u notáře za založení s.r.o. a kolku na soud  budete muset hradit znovu.

Pokračování textu

Změny stanov u akciových společností dle platné legislativy do 30.6.2014

S platností k 1.1.2014 vyšel nový zákon o obchodních korporacích, který nahradil původní obchodní zákoník. Dle tohoto je potřeba, aby všechny akciové společnosti s datem založení do 31.12.2013, které mají některá ujednání Stanov v rozporu s novým zákonem (zákon hovoří o donucujících ustanoveních), svolaly valnou hromadu a rozporná ujednání Stanov dali do souladu s platnými zákony, a to nejpozději do 6 měsíců ode dne nabytí účinnosti zákona o obchodních korporacích, tady do 30.6.2014.

Pokračování textu

Máte akcie na majitele v listinné podobě? Pozor! Tyto byly zákonem k 1. 1. 2014 zrušeny!

Velká část akciových společností v České republice má vydány akcie na majitele a to v listinné podobě. Zákonem 134/2013 Sb. byly tyto akcie zrušeny, tzn., že kdo včas nezměnil formu těchto akcií na akcie zaknihované nebo imobilizované, má se za to, že se od 1. 1. 2014 jedná o akcie na jméno v listinné podobě. Zde je nutné, aby představenstvo vyzvalo akcionáře k předložení původních akcií na majitele k výměně nebo vyznačení opravy.

Pokračování textu

Porovnání roku 2004 s rokem 2014 při založení společnosti z pohledu finančního úřadu

ROK 2004

Jít v této době na finanční úřad bylo pro značnou část z nás „výlet“ na celý den. Pokud jste chtěli registrovat společnost k dani z příjmu nebo k DPH, stoupli jste si do fronty a na znamení, že je přepážka volná, se registrace vyplňovala přímo na místě za přísného dohledu odpovědného pracovníka. Ten přihlášku převzal a finanční úřad do 30-ti dnů zaslal vyřízenou registraci písemně.

Pokračování textu

Porovnání roku 2004 s rokem 2014 při založení společnosti z pohledu obchodního soudu

Příklad –  založení s.r.o. a zápis do obchodního rejstříku:

ROK 2004

V této době existovaly pouze tištěné formuláře, na kterých bylo zapotřebí vyplnit veškeré údaje o zapisované společnosti s.r.o. Tento formulář současně s přílohami: tedy notářským zápisem o vzniku společnosti, živnostenskými listy, prohlášením správce vkladu, souhlasem manželky/la s tím, aby použil peněžní prostředky do kapitálové účasti ve společnosti, nájemní smlouvou k sídlu společnosti, výpisem z katastru nemovitostí, čestným prohlášením jednatelů, výpisy z rejstříku trestů (na který jste čekali až 3 týdny a Pokračování textu

Porovnání roku 2004 s rokem 2014 při založení společnosti z pohledu živnostenského úřadu

Naše společnost již 14 let v rámci své podnikatelské činnosti zakládání a prodeje společností spolupracuje s úřady, které mají na starosti registrovat, vydávat oprávnění, evidovat, kontrolovat, vydávat usnesení, zapisovat …atd. Můžeme s radostí oznámit, že co se rychlostí týče, je dnešní doba nesrovnatelná s dobou před 10-ti lety.

Pokračování textu