Výhody sídla společnosti u nás na office house – poskytnutí sídla 

Chcete založit s.r.o. nebo koupit ready made s.r.o. či akciovou společnost a hledáte finančně dostupnou adresu s veškerým servisem pro vedení firmy?

Nevyužijete při svém podnikání kancelářský prostor na 8 a více hodin denně?

Jsou pro vás vysoké náklady za takovouto kancelář plýtváním finančních prostředků, které potřebujete pro rozjezd nebo rozvoj svého podnikání?

Chcete svou společnost s.r.o. či a.s. z uvedených důvodů přesídlit?

Naši klienti mají pro vedení, přijímání zásadních rozhodnutí, kontakt s klienty, se správcem daně a jinými institucemi k dispozici plně vybavenou kancelář včetně zasedací místnosti a tohoto také využívají. Na této adrese pak společnosti s.r.o. nebo a.s. přijímají i veškerou písemnou korespondenci – tuto si mohou vyzvedávat osobně nebo nechat zasílat na jimi uvedenou adresu.

V níže uvedených modelových příkladech a dalších jiných, poskytujeme našim klientům veškerý servis související s podnikáním, zázemí k přijímání zásadních rozhodnutí, kontakt s klienty, se správcem daně a jinými institucemi, včetně možnosti osobního přebírání došlé pošty nebo zasílání této pošty na jím uvedenou adresu.

Pár modelových příkladů, proč klienti využívají našich služeb office house:

  1. Nově založené s.r.o. se zabývá vývojem softwarových aplikací (např. pro e-shopy) a tvorbě webových stránek. Tato činnost není vázána na konkrétní místo, neboť je poskytována prostřednictvím připojení k veřejné telekomunikační síti internet. Pokud jde o přijímání zásadních rozhodnutí ve smyslu rozhodování a administrativní správu činnosti společnosti, tato se uskutečňuje na adrese jejího zapsaného sídla, kde na základě smlouvy se společností EASY SUPPORT s.r.o. má vymezeny administrativní prostory pro styk s klienty a provádění případných úředních šetření a jednání. Na této adrese pak přijímá i veškerou písemnou korespondenci.
  2. Společnost se zabývá výrobou plastových produktů. K této činnosti potřebuje stroje, které nelze na skutečném sídle umístit, proto si společnost zřídila provozovnu v souladu se zákonem. Majitel nemovitosti, kde má společnost provozovnu, však nesouhlasí s tím, aby na této adrese bylo sídlo zapsané v obchodním rejstříku. K tomu jednatel a společník bydlí v družstevním bytě a družstvo také nesouhlasí se sídlem firmy v bytě člena družstva. A opět, na základě smlouvy s naší společností má vymezeny administrativní prostory pro styk s klienty a provádění případných úředních šetření a jednání. Na této adrese pak přijímá i veškerou písemnou korespondenci.
  3. Společnost se zabývá realitní činností. Tato činnost není vázána na konkrétní místo. Jednatel a majitel bydlí v nájmu, pronajímatel nesouhlasí se sídlem firmy. Jednatel je neustále na cestách, protože službu poskytuje u klientů. A, pochopitelně, odmítá si pronajímat kancelář za min. 4.000,- Kč měsíčně, když ji nevyužije.

 

Příkladů, proč si společnost s.r.o. nebo a.s. nemůže nebo nechce z důvodů vysokých nákladů pronajímat kancelář, kterou navíc nevyužije, je mnohem více.

Díky naší službě poskytnutí sídla, ať již nově zakládané společnosti nebo fungující společnosti, která chce přesídlit, získáte finančně příznivý servis.

V případě, že zakládáte nové s.r.o., chcete využít služeb office house a chcete se stát plátci DPH, případně již máte společnost, která je plátcem DPH a sídlíte na office house, může se stát, že obdržíte od místně příslušného Finančního úřadu (správce daně) Výzvu k podání oznámení o změně registračních údajů, kdy požadují upřesnění a sdělení, kde se nachází „skutečné“ sídlo daňového subjektu. Správce daně tuto Výzvu odůvodňuje tím, že: „Sídlo zapsané v obchodním rejstříku není ve smyslu ust. § 4 odst. 1 písm. i) zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty v platném znění, sídlem skutečným. Správce daně vede uvedenou adresu skutečného sídla jako tzv. virtuální, tj. bez faktické přítomnosti zde sídlících osob. Správci daně je známo, že v případě skutečného sídla daňového subjektu se jedná o sídlo formální, tzn. virtuální/fiktivní sídlo resp. adresu tzv. „Office-house“ (budova poskytující možnost registrace sídla různým/mnoha subjektům bez ohledu na zaměření jejich ekonomické činnosti). Lze důvodně předpokládat, že se plátce na této adrese nezdržuje, není z této adresy řízen ani na této adrese nevykonává soustavnou činnost, tedy na této adrese není dohledatelný. Podle ustanovení § 4 odst. 1 písm. i) zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty v platném znění se pro účely zákona rozumí sídlem u osoby povinné k dani adresa místa jejího vedení, kterým se rozumí místo, kde jsou přijímána zásadní rozhodnutí týkající se řízení osoby povinné k dani, případně místo, kde se schází její vedení a kde je pro správce daně kontaktní a dohledatelná.“

Výzva končí upozorněním, že pokud plátce neprokáže ve stanovené lhůtě požadovaný údaj o svém skutečném sídle, bere na sebe riziko, že správce daně může rozhodnout o tom, že je nespolehlivým plátcem.

Klientům doporučujeme, aby Finančnímu úřadu zaslali reakci na výzvu s odůvodněním, proč mají skutečné sídlo na adrese office house.

Vzhledem k výše uvedeným modelovým příkladům nejen, že nesouhlasíme v těchto případech s postupem správců daně, kdy podle našeho názoru nesprávně posuzují, ale tímto nejen nám, ale i klientům brání ve svobodném rozvoji podnikání.

Naopak chápeme, že pokud chce klient sídlo v Praze a reálně podniká např. na Vysočině, může se správce daně „skutečného“ sídla domáhat.

5 komentářů u „

  1. Virtuální sídlo je opravdu velice zajímavý nástroj. My jsme ho využili tady a moc nám v začátcích podnikání pomohl. Na druhou stranu doporučuji se moc nerozšiřovat o tom, že máte virtuální sídlo. Většina lidí okamžitě udělá spojení virtuální = podvod. Přeci, když nemáte co skrývat, tak nepotřebujete soukromí. :)

  2. Virtuální sídlo je opravdu velice zajímavý nástroj. My jsme ho využili tady a moc nám v začátcích podnikání pomohl. Na druhou stranu doporučuji se moc nerozšiřovat o tom, že máte virtuální sídlo. Většina lidí okamžitě udělá spojení virtuální = podvod. Přeci, když nemáte co skrývat, tak nepotřebujete soukromí. :)

  3. Dobrý den, hodně se rozmýšlím o tom, jestli jít do virtuální kanceláře, a nebo si pronajmout v Praze „skutečnou“. Dávám si hodně dohromady pro a proti, vím, že ta virtuální by mě i vyšla podstatně levněji a byla by nejspíš i na nějakém přitažlivém místě např na Praze 1. Ale hodně mě zaujaly i docela dobře cenově dostupné nabídky těch skutečných, třeba tady https://www.eurobydleni.cz/komercni-nemovitosti/kancelar/pronajem/ No a teď babo raď :)

    1. Dobrý den, doporučuji zvážit, zda chce být společnost plátcem DPH. V tomto případě totiž místně příslušný FÚ bude společnost vyzývat ke zdůvodnění, proč společnost využívá tohoto sídla a zda je toto „virtuální“ sídlo skutečným sídlem společnosti. Klientům, kteří se chtějí registrovat k DPH a mají virtuální sídlo, dělá FÚ dost velké problémy. Jinak není důvod službu poskytnutí sídla využít, existuje dost seriózních společností, které toto nabízí, a tady jen záleží, co od poskytovatelů očekáváte (přeposílání či skenování pošty, možnost využití zasedací místnosti…).

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>